Info

Lohtua läsnäolosta -hankkeessa (2021-2024) koulutetaan ja välitetään saattohoidon vapaaehtoisia pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Uudellamaalla toimiviin hankkeen yhteistyöhoivakoteihin. Saattohoidon vapaaehtoiset toimivat hoivakodeissa asuvien vanhusten elämän loppuvaiheen tukena. Saattohoidon vapaaehtoisia on koulutettu tähän mennessä runsas 300. Heistä toimii aktiivisesti noin 110.

Hanke on jatkoa samannimiselle ensimmäiselle hankkeelle (2018-2020), jossa kehitetyn toimintamallin kehittämistä jatketaan edelleen. Ensimmäisessä hankkeessa koulutettiin 131 saattohoidon vapaaehtoista toimimaan 14 hoivakodissa.

Nyt käynnissä olevassa toisessa hankkeessa tehdään yhteistyötä 22 hoivakodin kanssa. Hanke järjestää hoivakotien henkilökunnalle työpajoja ja tukee hoivakoteja saattohoidon vapaaehtoistoiminnan käynnistämisessä sekä toimintatapojen ja hyvän saattohoidon kehittämisessä.

Uusille saattohoidon vapaaehtoisille tarkoitettuja starttikoulutuksia järjestetään vuosittain noin kahdeksan kertaa. Tietoa tulevista koulutuksista löydät kohdasta Koulutukset.

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista, ja sitä hallinnoi Suomen Raamattuopiston Säätiö. Hankkeen toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta.

Kokemuksia aiemmasta toiminnasta

Hoivakotien kokemuksia

Ensimmäisen Lohtua läsnäolosta -hankkeen kokemukset osoittivat, että toimintamallin kehittämistä ja levittämistä kannattaa jatkaa. Hoivakotien henkilökunnalle tehdyn kyselytutkimuksen mukaan vapaaehtoisten käynnit on koettu tarpeellisiksi. Vapaaehtoisia toivotaan lisää. Vapaaehtoiset voivat kiireettömällä läsnäolollaan keventää henkilökunnan työtaakkaa.

Huomiota pitää tutkimuksen mukaan kiinnittää toiminnan jatkuvuuden ja tiedonkulun kehittämiseen, yhteistyön lisäämiseen hoivakodin ja vapaaehtoisten välillä, vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtimiseen ja tietoisuuden lisäämiseen saattohoidon vapaaehtoistoiminnasta.

Vapaaehtoisten kokemuksia

Saattohoidon vapaaehtoisena toimivien omat kokemukset toiminnan merkityksellisyydestä ovat toinen tärkeä näkökulma. Vapaaehtoisena toimiminen antaa sisältöä ja merkitystä omaan elämään. Saattohoidon vapaaehtoistoiminta tarjoaa vapaaehtoisille mahdollisuuden aidosti merkitykselliseen ja tärkeään toimintaan.

Kehittäminen jatkuu

Koronaepidemian salliessa jo aiemmin koulutetut vapaaehtoiset voivat jälleen palata osaksi hoivakotien yhteisöä ja tiimejä. Hankkeessa jatketaan uusien vapaaehtoisten kouluttamista ja hyväksi todettujen toimintakäytäntöjen kehittämistä hoivakodeissa.

Hankkeen tärkeänä tehtävänä on virittää myös laajempaa keskustelua ja tiedon levittämistä saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kokemuksista ja hyödyistä. Lohtua läsnäolosta -hanke on toinen Suomessa tällä hetkellä toimivista saattohoidon vapaaehtoistoimintaa kehittävistä STEA-hankkeista. Hanke tekee yhteistyötä Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys SPHY ry:n hallinnoiman SAAVA-hankkeen kanssa.

Kysy lisää

Kerromme mielellämme enemmän – ota yhteyttä joko sähköpostitse tai puhelimitse! Hankkeen tapahtumia voi seurata myös Facebookissa @LohtuaLasnaolosta.