pos-sro2-top4
pos-sro2-top5

SRO-KriSu-esite2-700x345
Kurssi on päätoimista opiskelua

Kurssi toteutetaan kansanopiston yleissivistävänä koulutuslinjana. Opetuskielenä on selkosuomi ja tarvittaessa keskeiset asiat selvitetään englanniksi tai muilla yhteisillä kielillä. Lähiopetusta on viikoittain 26 tuntia maanantaista perjantaihin ja viikossa on 18 lähiopetustuntia suomen kieltä. Suomen tunneilla perehdytään kielen rakenteeseen ja rikastetaan sanavarastoa. Teemme keskustelu-, luku-, kuuntelu- ja kirjoitusharjoituksia ja perehdymme asiakieleen ja puhekieleen.

Kurssilla on opintolinjan vastaava opettaja, kurssiassistentti, suomi toisena kielenä opettaja ja muita vierailevia opettajia eri aloilta. 

Lukuvuosi 3.9.2018-4.6.2019  (38 OV)

Mukana kansaopiston yhteisissä tapahtumissa ja juhlissa

Opintolinja opiskelee omana ryhmänään pääosan lukuvuotta, mutta osallistuu kansaopiston yhteisiin tapahtumiin ja juhliin. Ryhmä opiskelee joillakin oppitunneilla yhdessä kansanopiston toisen linjan opiskelijoiden kanssa ja saa näin mahdollisuuden kuunnella ja käyttää suomen kieltä sitä äidinkielenään puhuvien kanssa. Kansanopisto tarjoaa maahanmuuttajalle luonnollisia oppimistilanteita valtaväestöön kuuluvien kanssa ja näin edesauttaa kotoutumista.

Retkiä ja kulttuurikohteita

Opetussuunnitelmaan kuuluu retkiä ja tutustumiskäyntejä kulttuurikohteisiin ja yhteiskuntaelämän kannalta keskeisiin laitoksiin. Tavoitteena on, että maahanmuuttaja oppisi tuntemaan suomalaista kulttuuria, historiaa ja yhteiskuntaa mahdollisimman laaja-alaisesti ja löytäisi myös kanavia vaikuttaa itselleen tärkeissä asioissa.

IT-taidot

Opintojen alkaessa selvitetään opiskelijan ATK-taidot ja niissä annetaan yksilöllistä opetusta sitä tarvitseville. Perustaidot Word- ja sähköpostiohjelmien käytössä ja internet selaimien hallitseminen kuuluvat kurssin tavoitteisiin.

Työelämäjakso

Opintoihin kuuluu työelämäjakso niille opiskelijoille, joiden suomen kielen taito on riittävä. Kaikille opiskelijoille on tarjolla ryhmä- ja yksilöohjausta sopivan opinto- tai työelämäpolun löytymiseksi. Monet ovat tämän kurssin käytyään saaneet työpaikan, päässeet jatkamaan opintojaan ammatillisissa oppilaitoksissa tai VALMA-koulutuksessa.

Omat lahjat käyttöön

Varustaa kristittyä maahanmuuttajaa palvelemaan omilla lahjoillaan vapaaehtoisena tai työntekijänä seurakunnassa ja tavoittamaan toisia maahanmuuttajia seurakuntayhteyteen.

Katso esimerkki viikon lukujärjestyksestä
pos-sro2-right
  •  
  • Tykkää meistä Facebookissa!