pos-sro2-top4
pos-sro2-top5

Yksityisten ihmisten jättämien rukousaiheiden puolesta rukoilemme sunnuntain Jumalapalveluksessa sekä SRO:n rukousrymissä.

Rukousaiheita Raamattuopiston työn puolesta

Hallitus ja johtoryhmä

Pyydämme johdatusta ja viisautta kaikkiin päätöksiin.

SRO:n talous

Herra sinun on kullat ja hopeat.  Herra siunaa ja anna  tarvittavat varat. Kiitos, että tähän päivään asti olet auttanut ja saamme edelleen luottaa Sinun apuusi. Tahdomme kiittää Sinua jo etukäteen ihmeellisestä avustasi. Kiitos, että vaikutat hyvän  tahtosi tapahtumista ja tekemistä ihmisissä ja tukijoissamme tässäkin asiassa. KIITOS kaikista uskollisista SRO:n työn tukijoista erilaisissa lahjoituksissa. Kiitos monista uskollisista lähettäjistä. Siunaa kaikkia lahjoittajia aivan erityisellä tavalla.  2. Kor. 9:7  ”Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti  eikä  pakosta, sillä  Iloista antajaa Jumala rakastaa.”

Viikonlopputapahtumat, kurssit ja Jumalanpalvelukset

Rukoilemme, että Herra johdattaisi Avoimeen Raamattukouluun ja viikonloppukursseille ihmisiä ja siunaisi nämä kurssit. Pyydämme viisautta opettajille ja julistajille. Pyydämme siunausta myös Jumalanpalveluksiin ja Eväsmessuihin, Olohuoneiltoihin sekä Sana Soi-iltoihin.

Julistustyö

Rukoilemme kaikkien  julistustyöntekijöiden sekä  vakituisten että vapaaehtoisten puolesta, Herra siunaa ja johdata, anna voimasi ja viisautesi kaikkeen valtakunnan työhösi eri puolilla Suomea.

Muistamme myös kaikkia piirilähettejä ja srk:n yhdyshenkilöitä, että  Herra siunaisi heidän työnsä.

Herra siunaa ja anna lähettäjäkirjeiden hoitaa vastaanottajiaan. Herra siunaa  kaikkia lähettäjiä,  suljemme heidät rukouksiimme  ja  Kiitämme heistä jokaisesta,  samalla rukoilemme lisää lähettäjiä.

Pyydämme siunausta kaikkiin seurakunnissa järjestettäviin tapahtumiin mm. MHR-tapahtumiin, että Herra lähettäisi kuulijat. Herra anna puhujille ja julistajille viisautta. Auta, että seurakuntien ja ihmisten sydänten ovet avautuisivat Jumalan Sanan julistukselle.

Rukoillaan vastuunkantajiksi myös uusia nuoria Raamattuopiston ystäviä, poisjäävien tilalle. 

Toimiston työntekijät

Rukoilemme toimistohenkilökunnan puolesta, voimia ja viisautta ruuhkien ja kiireiden keskellä, Herra siunaa heidän työnsä.

Keittiön ja kiinteistön työntekijät

Muistamme kaikkia työntekijöitä ja vapaaehtoisia ja kiitämme heistä. Pyydämme voimia ja siunausta kaikkiin tehtäviin.

Keittiö

  • henkilökunta, vakituiset ja vapaaehtoiset, Herra siunaa heitä Kiitämme kaikista heistä.  KIITOS, että aina saamme nauttia hyvästä ruoasta täällä SRO:lla.

Inkerin kirkon työ

Siunaa veljeskirkkomme Inkerin kirkon vakinaiset ja vapaaehtoiset työntekijät. Anna myös erityinen siunauksesi niille Suomen Raamattuopiston vakinaisille ja vapaaehtoisille, jotka Sanalla ja avustuksin tukevat Inkerin kirkkoa.

SRO: kaikki nimikkolähetit ei maissa Herra siunaa heidän työnsä 

Radiotyö

- Jumalanpalvelukset SRO:lta suorat lähetykset sunnuntaisin klo 11.00

- Radioraamattupiiri tiistaisin klo 18.30

- ARK, torstaisin klo 18.30

- Juha Vähäsarjan aamuhartaudet arkiaamuisin klo 7.30 ja niiden uusinnat klo 17.00

- Kiitos Herra, että olet siunannut ja edelleen siunaat Sanasi kuulijat. Suo, että yhä useammat löytäisivät nämä ilosanoman kanavat.

Perussanoma Oy

- Kiitos kaikista Perussanoman kustantamista hyvistä kirjoista

-  Herra siunaa kirjojen myynti, johdata ostajat ja siunaa ja  kirjojen myyjät, kaikki vakituiset ja vapaaehtoiset. Kiitos heistä.

-  Rukoilemme uusia vapaaehtoisia kirja- ja lehtimyyjiä ja esittelijöitä eri alueille. 

 

SRO:n matkatoiminta

Herra siunaa ja johdata seuraaville matkoille osallistujat.  Siunaa matkojen johtajat ja vetäjät:

-    Lapin hiihto- ja ruskamatkat

-    Israelin ja muut kaikki SRO:n järjestämät ulkomaanmatkat

-    Kotimaan matkat, matkat syventymispäiville sekä erämaavaellukset ja retket.

Kellonkartano

Herra Siunaa Kellonkartanossa kokoontuva yhteisö, sen vastuunkantajat ja puhujat.

Herra siunaa yhteistyötämme kaikkien sisarjärjestöjemme ja muiden kristillisten toimijoiden kanssa.

Yhteistyö seurakuntien kanssa

Herra siunaa Suomen seurakuntia ja anna heille näkevät silmät nähdä Raamattuopiston työn tärkeys ja yhteistyö SRO:n kanssa, niidenkin joihin ovet eivät vielä ole avautuneet.

Kiitos niistä seurakunnista, jotka ovat avoimia SRO:n työlle sekä tekevät yhteistyötä kanssamme.

 

 

 

 

pos-sro2-right
  •  
  • Tykkää meistä Facebookissa!