Sisälle Sanaan: Paavalin kirjeet

3.–5.3.2023

Jussi Seppälä, Timo Junkkaala, Sari Nuutinen

Roomalaiskirje, 1.-2. Korinttilaiskirje, 1.-2. Tessalonikalaiskirje, Galatalaiskirje, Efesolaiskirje, Filippiläiskirje, Kolossalaiskirje, 1.-2. Timoteuskirje, Kirje Titukselle ja Kirje Filemonille.

Perustiko Paavali kristinuskon? Miksi luemme Uudessa testamentissa niin paljon juuri Paavalin kirjeitä? Miten ymmärtäisimme Paavalin julistusta oikein?
Luther löysi kirkkaan evankeliumin ennen kaikkea Paavalin kirjeistä. Siten luterilaisuudessa Paavalin kirjeillä on ollut aina tärkeä sija. Viikonlopun aikana tutustumme Paavaliin ja selvitämme kuinka hän onnistui antamaan omaan aikaansa sidottuihin ongelmiin ajattomia vastauksia.


Ohjelmassa mukana:
Teemu Hietala, TK
Timo Junkkaala, TT, pastori, toiminnanjohtaja (eläkk.)
Sari Nuutinen, TM, opettaja
Jussi Seppälä, TM, pastori, Sisälle sanaan vastaava opettaja

Viikonloppu kuuluu Sisälle Sanaan – Raamattu läpi vuodessa -sarjaan. Kukin yksittäinen viikonloppu on oma kokonaisuutensa, mutta eniten hyödyt osallistumalla kaikkiin viikonloppuihin. Katso tarkemmin raamattuopisto.fi/sisalle-sanaan/

HINNAT

Kurssimaksu on 46 €.

Kurssimaksulla katetaan mm. opetuspalkkioita ja puhujien matkakorvauksia sekä muita järjestelykustannuksia. Opiskelija-alennus -10%.

TÄYSIHOITO henkilöltä koko viikonlopun ajalta majoituksesta riippuen:

Ystävien talossa (huoneissa wc ja suihku)
- kahden hengen huoneessa 120 €
- yhden hengen huoneessa 170 €

Retroasuntolassa (wc ja suihku käytävän varrella)
- kahden hengen huoneessa 110 €
- yhden hengen huoneessa 150 €

Ateriapaketti muualla majoittuville 40 € (ei sisällä aamiaisia eikä iltapaloja)

RUOKALIPPUJA myydään erikseen muualla majoittuville.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen 24.2.2023 mennessä yllä olevan linkin kautta tai puhelimitse p. 09 512 3910.

Peruutusehdot

Kurssilla opettavat mm.

henkilokuvahenkilokuva

Perjantai 3.3.

16.30Kurssille ilmoittautuminen ja päivällinen
17.15Tervetulosanat
Jussi Seppälä
17.30Johdatus Paavalin kirjeisiin
Paavalin nimissä on Uudessa testamentissa 13 kirjettä – hätäisimmät puhuvat hänestä jopa kristinuskon toisena perustajana. Apostoli Pietari totesi aikoinaan, että Paavalin kirjeissä oli yhtä ja toista vaikeatajuista. Keille kaikille ja mistä syistä Paavali kirjoitti kirjeitään? Entä mikä auttaisi kirjeiden parempaan ymmärtämiseen?
Jussi Seppälä
18.45Yksin uskostako? (Galatalaiskirje)
Paavali sai useita kertoja vastaansa juutalaiskristittyjä, jotka eivät sulattaneet Paavalin negatiivisia näkökulmia Jumalan laista. Eikö Jeesuksen lunastuksen rinnalla kuitenkin ole syytä edelleen pitää kiinni Jumalan antamasta Mooseksen laista – ainakin 10:stä käskystä? Galatalaiskirjeessä Paavali jyrähti: "Kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia." Menikö Paavali vähän liian pitkälle? Eikö uskokin ole sitten ihmisen teko? Voiko ihminen itse vaikuttaa mitenkään pelastumiseensa?
Sari Nuutinen
20.00Iltahartaus ja majoittuvien iltapala

Lauantai 4.3.

8.00Aamiainen
8.45Aamun sana
9.00Jumalattoman vanhurskatuttaminen (Roomalaiskirje)
Jumalan täydellinen rakkauden laki on itsessään hyvä ja pyhä. Eikö sen avulla jos millä synti saada voitettua? Paavali vastaa: "En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo." Miten tähän umpikujaan on tultu? Entä kuinka tällaisen pahan ja viheliäisen ihmisen on mahdollista tulla Jumalalle kelpaavaksi?
Timo Junkkaala
10.30Juutalaiset ja Jumalan valinta (Roomalaiskirje)
Paavali pettyi, kun enemmistö juutalaisista hylkäsi Jeesuksen Messiaanaan. Miten tämä oli mahdollista? Onko tulevaisuudessa odotettavissa jotakin muutosta? Miten vanhurskautta tulisi harjoittaa käytännössä?
Timo Junkkaala
12.00Lounas
13.15Loppu tulee (1. ja 2. Tessalonikalaiskirje)
Jeesus opetti, että hän tulee vielä kerran takaisin maanpäälle. Paavalin julistukseen sisältyi tämän totuuden esillä pitäminen. Meidän päivinämme Jeesuksen tulemiseen liittyy kuitenkin mitä ihmeellisempiä väitteitä ja levottomuutta aiheuttavia "paljastuksia". Mitä siis on tulossa ja mitä Paavali halusi siinä painottaa?
Sari Nuutinen
14.45Kahvitauko
15.15Kristillinen etiikka ja seurakunnan järjestys (1. Korinttilaiskirje)
Korinttilaiskirjeissä Paavali käsittelee monia kristillisen etiikan teemoja kuten riitoja, perhe-elämää, haureutta ja avioliittoa sekä kysymystä epäjumalille uhratusta lihasta. Näyttää siis vahvasti siltä, että Kristuksen seuraajillakin oli monituisia ongelmia. Miten Paavali puuttui niihin? Entä miten seurakunta kokoontui ja mitä apostoli siitä neuvoi?
Jussi Seppälä
16.45Päivällinen
17.30Rahasta ja ristin teologiasta (2. Korinttilaiskirje)
Ristin teologialla tarkoitetaan sitä, kun Jumala salaa voimansa ja kätkee sen heikkouteen. Paavali oli itse saanut tästä aimo annoksen saapuessaan Eurooppaan. Toisessa Korinttilaiskirjeessä Paavali joutui julistamaan eräille kopeille vastustajilleen sitä totuutta, että sana rististä on Jumalan voima ja viisaus. Millaisesta voimasta on tarkemmin kyse ja mitä tämä tarkoittaa meidän kohdallamme? Entä mitä Paavali opettaa rahasta ja toisten kristittyjen avustamisesta.
Jussi Seppälä
19.00Iltahartaus
19.30Iltapala ja saunat

Sunnuntai 5.3.

8.00Aamiainen
9.00Kristillinen seurakunta – mistä on kyse? (1. ja 2. Timoteuksen kirje, Tituksen ja Filemonin kirjeet)
Millaisia vertauskuvia Paavali käyttää kristillisestä seurakunnasta? Millainen sen pitäisi olla? Mitä ongelmia seurakunnissa esiintyi ja millaisia neuvoja Paavali antoi niiden ratkaisemiseksi? Entä mikä onkaan lyhykäinen Filemonin kirje?
Teemu Hietala
11.00Jumalanpalvelus
12.30Lounas
13.30Kristus on maailmankaikkeuden Herra (Efesolais-, Filippiläis- ja Kolossalaiskirjeet)
Kristilliseen aikuisuuteen kuuluu mm. sen käsittäminen, että Jeesus on koko universumin Herra. Pääsy jumalalliseen täyteyteen tapahtuu Jeesukseen ruumiin kautta. Kristitty elää ja on jo nyt hänessä! Miten voisimme tämän käsittää? Ykseys Kristuksessa, iloitseminen hänessä ja kristillinen nöyryys - miten voisimme päästä tähän?
Jussi Seppälä