Saattohoidon vapaaehtoishanke

Lohtua läsnäolosta -hanke kouluttaa saattohoidon
vapaaehtoisia hoivakoteihin

Lohtua läsnäolosta -hanke (2021-2024) rekrytoi ja kouluttaa saattohoidon vapaaehtoisia toimimaan yksinäisten vanhusten elämän loppuvaiheen tukena ja seurana. Hanke on jatkoa STEA:n aiemmin rahoittamalle samannimiselle hankkeelle (2018-2020).

  • Vapaaehtoisia koulutetaan Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Vihdissä toimiviin hoivakoteihin.
  • Vapaaehtoiset toimivat hoivakotien asukkaiden ja kotihoidon iäkkäiden asiakkaiden tukena.
  • Vapaaehtoisten starttikoulutuksia järjestetään 6-8 kertaa vuodessa.
  • Hoivakotien henkilökunnalle järjestetään työpajoja.
  • Saattohoidon vapaaehtoistoimintaa pilotoidaan myös kotihoidossa. Kotihoidon vapaaehtoisille järjestetään jatkokoulutusta.
  • Frivilliga utbildas även till svenskspråkiga vårdhem.

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö, terveystieteiden tohtori
Kristiina Niemelä

040 451 678

Vanhustyön asiantuntija, geronomi
Ritva Pihlaja

050 437 0892

Kalenteri

Ryhmäkoti Puistohelmi, Elpy ry, Merikansantie 2 C, Espoo

osa 1: tiistai 23.11.2021 kello 17-19.30

osa 2: tiistai 30.11.2021 kello 17-19.30

Hoivakoti Lehmuskartano, Piippolanrinne 1, Kirkkonummi

osa 1: tiistai 11.1.2022 kello 17-19.30

osa 2: tiistai 18.1.2022 kello 17-19.30

Syventävä koulutus

perjantai 12.11.- su 14.11.2021 Kipu koskettaa kaikkia.

Suomen Raamattuopisto, Helsingintie 10, Kauniainen

Ilmoittautumiset starttikoulutuksiin:

Hanke järjestää yhteistyöhoivakodeissa henkilökunnan työpajoja. 

Kalenteri päivittyy jatkuvasti - pysy kuulolla!

Vapaaehtoisten koulutusta ja välittämistä hoivakoteihin

Edellisessä Lohtua läsnäolosta -hankkeessa (2018-2020) kehitettiin toimintamalli, jossa rekrytoitiin, koulutettiin ja välitettiin saattohoidon vapaaehtoisia yksinäisten vanhusten viimeisten elinpäivien tueksi. Hankkeessa koulutettiin 131 vapaaehtoista toimimaan 14 hoivakodissa.

Pilottikohteiksi valitut hoivakodit sijaitsivat pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Uudellamaalla. Hanke tuki hoivakoteja saattohoidon vapaaehtoistoiminnan käynnistämisessä, toimintatapojen ja hyvän saattohoidon kehittämisessä.

Hoivakotien kokemuksia

Hankkeen kokemukset osoittivat, että toimintamallin kehittämistä ja levittämistä kannattaa jatkaa. Toimintamalli toimii ohjeistuksena, kun koulutettuja saattohoidon vapaaehtoisia halutaan hyödyntää hoivakodeissa vanhuksen elämän loppuvaiheen tukena.

Hoivakotien henkilökunnalle tehdyn kyselytutkimuksen mukaan vapaaehtoisten käynnit on koettu hyödyllisiksi ja heitä toivotaan lisää. Vapaaehtoiset voivat kiireettömällä läsnäolollaan keventää henkilökunnan työtaakkaa.

Huomiota pitää kiinnittää toiminnan jatkuvuuden ja tiedonkulun kehittämiseen, yhteistyön lisäämiseen hoivakodin ja vapaaehtoisten välillä, vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtimiseen ja tietoisuuden lisäämiseen saattohoidon vapaaehtoistoiminnasta.

Vapaaehtoisten kokemuksia

Saattohoidon vapaaehtoisena toimivien omat kokemukset toiminnan merkityksellisyydestä ovat toinen tärkeä näkökulma. Vapaaehtoisena toimiminen antaa sisältöä ja merkitystä omaan elämään. Saattohoidon vapaaehtoistoiminta tarjoaa mahdollisuuden aidosti merkitykselliseen ja tärkeään toimintaan.

Lämmin kiitos kaikille saattohoidon vapaaehtoisille, yhteistyöhoivakodeille ja muille yhteistyötahoille!

Kehittäminen jatkuu

Koronaepidemian hellittäessä jo aiemmin koulutetut vapaaehtoiset voivat jälleen palata osaksi hoivakotien yhteisöä ja tiimejä.

Kesällä 2021 käynnistyneessä uudessa Lohtua läsnäolosta -hankkeessa (2021-2024) jatketaan vapaaehtoisten kouluttamista ja hyväksi todettujen toimintakäytäntöjen kehittämistä hoivakodeissa.

Hankkeen tärkeänä tehtävänä on virittää myös laajempaa keskustelua ja tiedon levittämistä saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kokemuksista ja hyödyistä.

Käynnistyvistä koulutuksista voi tiedustella Kristiinalta ja Ritvalta. Niistä tiedotetaan myös hankkeen Facebook-sivuilla @LohtuaLasnaolosta.

Toiminnasta kiinnostuneet voivat olla suoraan myös itse yhteydessä Kristiinaan ja Ritvaan.

Mukaan etsitään myös ruotsinkielisiä hoivakoteja ja vapaaehtoisia.

Tule mukaan!