Lohtua läsnäolosta -hankkeessa on koottu kaksi ohjevihkoa helpottamaan saattohoidon vapaaehtoistoiminnan käynnistämistä hoivakodeissa. Ohjevihkoja on kaksi: ohjevihko saattohoidon vapaaehtoiselle ja ohjevihko hoivakodeille.

Broschyrerna finns även på svenska: en broschyr för frivilliga och en broschyr för vårdhem.

Ohjevihkot saattohoidon vapaaehtoisille ja hoivakodeille

Saattohoidon vapaaehtoisena hoivakodissa

 

 

Ohjevihko vapaaehtoiselle

Tämä ohjevihko on tehty sinulle, hoivakodissa toimiva saattohoidon vapaaehtoinen. Ohjevihko tarjoaa sinulle tietoa saattohoidon vapaaehtoistoiminnan käytännön asioista ja tukee sinua tehtävään sopeutuessasi.

Saattohoidon vapaaehtoistoiminta hoivakodissa

 

 

Ohjevihko hoivakodille

Tämä ohjevihko on tarkoitettu hoivakotien esimiehille ja hoitajille. Ohjevihko tarjoaa tietoa saattohoidon vapaaehtoistoiminnasta ja siitä, mitä saattohoidon vapaaehtoistoiminta tarkoittaa hoivakodin ja hoivakodin henkilökunnan näkökulmasta.

Broschyrer för frivilliga och vårdhem

SV OHJEVIHKO saattohoidon vapaaehtoisille KANSI pienempi

 

 

Broschyr för frivilliga

Denna broschyr är riktad till dig som fungerar som frivillig inom vård i livets slutskede av äldre som bor på vårdhem.

SV OHJEVIHKO hoivakoteihin KANSI pienempi

 

 

Broschyr för vårdhem

Denna broschyr är riktad till förmännen och vårdpersonalen på vårdhem.
Broschyren erbjuder information om frivillig verksamhet i livets
slutskede och vad den betyder ur personalens och vårdhemmets
synvinkel.

Katso Metropolia ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijoiden video: kuinka kohtaan muistisairaan vanhuksen?

Hankkeeseen liittyneitä opinnäytetöitä

Saattohoidon vapaaehtoisen kokemuksia vanhuksen elämän loppuvaiheen saattamisesta ja kuolemasta sekä vapaaehtoisen voimavaroista (Heli Oksanen, pastoraaliteologian maisterintutkielma 2022, luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa).

 

Hoivakodeissa toimivien saattohoidon vapaaehtoisten näkemys starttikoulutuksesta.

Lue tästä

 

Saattohoidon vapaaehtoisten toiminta perustason hoivayksiköissä – laadullinen kyselytutkimus hoitohenkilökunnalle Lohtua läsnäolosta –vapaaehtoishankkeeseen liittyen.

Lue tästä

 

Saattohoidon vapaaehtoinen hoivakodissa: opas vapaaehtoisen tueksi

Lue tästä