Kun rukous sammuu, silloin sammuu kaikki

Urho Muroman sivukuva ja ote hänen lähettämästään kiertokirjeestä
Raamattuopiston perustaja Urho Muroma (1890-1966).

Rohkaistaa itsenne, palatkaa rukouskammioihinne!

Raamattuopiston ystävä lähetti meille tänne Kauniaisiin kaapistaan löytämänsä Urho Muroman kiertokirjeen numero 23. Ikävä kyllä kirjeessä ei lue minä vuonna se on kirjoitettu. Ehkä joku lukijoista osaa sanoa kirjoitusajankohdan? Joka tapauksessa Muroman kehotus rukoilla kansamme ja kirkkomme puolesta on tänään vähintään yhtä ajankohtainen kuin vuosikymmeniä sitten. Siksi julkaisemme kirjeen tässä kokonaisuudessaan.

Urho Muroman kiertokirje N:o 23

Rakkaat ystävät yhteistyössämme!

Kun rukous sammu, silloin sammuu kaikki. Jumalanpalveluksi voidaan kyllä pitää, Herran työssäkin nimellisesti touhuta, mutta Herra ei ole enää mukana. Tämän on kukin meistä kokenut ajoittain omassa elämässään. Kun elävä yhteys ylöspäin on loppunut, silloin on myös loppunut Pyhän Hengen elävä vaikutus sydämissämme ja työssämme. Kaikesta työstä on tullut vain ihmisen hosumista.

Tuli on kerran koetteleva meidän työmme, sanoo Paavali. Monet ovat voineet saada kokoon suuria näkyviä heinähaasioita, mutta ne humahtavat silloin tuleen ja jäljelle jää vain tuhkakasa. Paljon tämä tuli tulee kerran polttamaan kaikkien meidän työssämme. Mutta sitä se ei voi polttaa, mikä on tehty Pyhän Hengen armossa ja voimassa. Pyhän Hengen armossa ja voimassa ei voida tehdä mitään, ellei ole elävää kosketusta ylöspäin. Sen tähden voimmekin sanoa:

Rukouselämämme määrää työmme arvon Herran edessä.

Missä paljon rukousta, siellä paljon siunausta.
Missä vähän rukousta, siellä vähän siunausta.
Missä ei yhtään rukousta, siellä ei mitään siunausta.

-Niin, kyllä "heinähaasiat" nousevat ilman rukoustakin. Saadaanhan maailmassakin aikaan erinomaisen suuria asioita ilman rukousta. Monta kertaa paljon suurempia kuin Jumalan valtakunnan työmaalla. Mutta nyt onkin kysymys työn iäisyysarvosta, siitä, mikä jää: pysyväiseksi silloin, kun koko maailma tulessa palaa. Ja silloin ei jää pysyväiseksi mikään muu kuin se, mikä on tehty rukouksin Pyhän Hengen armossa ja voimassa.

Olettehan huomanneet, mitenkä sielun vihollinen kaikkein voimakkaimmin koettaa estää meitä vakavasta rukoustyöstä? Hän kylvää sydämeemme epäuskoa sanoen: "Eivät sinun rukouksesi mitään merkitse. Katsele vain, kuinka harvoin sinun rukouksesi ovat todella tulleet kuulluiksi." Näillä ja monilla muilla väitteillä hän aivan kuin tukehduttaa meidät epäuskon sumuun ja rukouselämämme sammuu. Kuinka usein hän osoittaakaan meille, että rukoukseen käyttämämme aika on aivan turhaan käytetty. Tuntuuhan siltä monastikin, ettemme pääse elävään yhteyteen Herran kanssa, eikä rukouksemme yllä Herran istuimen eteen. Rukous tuntuu niin turhalta ja tarpeettomalta. Kuka meistä ei olisi näissä kiusoissa kilvoitellut.

Kun käännämme katseemme Jumalan sanaan ja tutkimme erikoisesti niiden miesten ja naisten elämää, joita Jumala on voinut käyttää siunaukseksi valtakuntansa työssä, silloin havaitsemme poikkeuksetta, että näillä ihmisillä on ollut mitä elävin yhteys ylöspäin. He ovat olleet todellisia rukouksen ihmisiä. Hebr. 11 luku kertoo meille, miten ihmeellisiä asioita he ovat saaneetkaan toimittaa.

Emme voi leimata turhaksi Jeesuksen esimerkkiä todellisesta rukoilijasta, emme myöskään Hänen runsaita rukouslupauksiaan. Jos näin teemme, teemme turhaksi yhden oleellisimpia piirteitä Jeesuksen elämässä. Ja kun katselemme kaikkien niiden elämää, jotka parin viime vuosituhannen aikana ovat vieneet valtakunnan asiaa eteenpäin, huomaamme, että he kaikki ovat olleet mitä elävimmässä yhteydessä näkymättömään maailmaan juuri rukouksen kautta. Kun muistamme Paavalin sanoja Ef. 6 luvussa: "Meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan tässä pimeydessä hallitsevia henkivaltoja vastaan." Ymmärrämme tämänkin varsin hyvin.

Rukous murtaa pimeyden valtojen voiman ja on siksi kaikkein tehokkain työase Jumalan valtakunnan työmaalla, Oletteko te yhä edelleen valppaita tässä rukousrintamassa? Vai oletteko sallineet epäuskonne sammuttaa rukouksen hengen sydämissänne ja keskuudessanne? Ja kuitenkin elämme aikaa, jolloin koko Kristuksen seurakunnan jokaisen jäsenen täytyisi herätä mitä palavimpaan esirukoukseen kansamme ja kirkkomme puolesta.

Kuuntelin äsken puhetta, jossa sanottiin, että tämä sukupolvi elää aivan kuin ruutitynnyrin päällä, Ei tarvita muuta kuin että joku ylimielinen tai harkitsematon ihminen heittää palavan tulitikun tuohon ruutitynnyriin, silloin leimahtaa liekkiin kautta maailman sellainen palo, jommoista ei tämä ihmiskunta ole koskaan kokenut. Totta on, että Jumalan sana ilmoittaa meille tämän palon kerran syttyvän. Emme tiedä sanoa milloin. Tiedämme vain varmasti, että se syttyy. Se voi syttyä huomenna, mutta sen syttymiseen voi mennä vielä vuosikymmeniä, ehkäpä satakin vuotta. Mutta kerran se syttyy.

Jumalan ihmisillä on nyt kiire toteuttaa Herran tahto sellaisena kuin se on Jumalan sanassa ilmoitettu, Tätä maailmaa ei ' voida pelastaa. Tätä kulttuuria, joka polkee Jeesuksen Kristuksen ristin ja veren jalkoihinsa ei liioin voida pelastaa, Sen yllä lepää Jumalan tuomio sen jumalattomuuden tähden. Mutta Jumalan ihmisillä on suuri tehtävä pelastaa tulevasta maailman hädästä niin monta kuin mahdollista. Meillä on sama tehtävä kuin Nooalla vedenpaisumuksen aattopäivinä: kutsua ihmisiä parannukseen ja pelastukseen. Meidän arkkimme Kristus on valmiina, ovet ovat auki. Meillä on myös sama tehtävä kuin enkeleillä heidän tullessaan Sodomaan. Jos joudummekin samanlaisen kohtalon uhreiksi kuin nämä enkelit, ja jos meitä pidetään yhtä höperöinä kuin Lootin vävyt pitivät Lootia, niin meidän on kuitenkin tänä nykyisenä pahana maailman aikana pyrittävä kukin kohdaltamme toteuttamaan Jumalan tahtoa. Tähän ei kuitenkaan pysty kukaan, ellei saa voimaa ylhäältä torjuakseen saatanan ja maailman hengen vallan. Vain Pyhän Hengen täyttämät ihmiset pystyvät olemaan ehdottoman kuuliaisia Herralle tänä henkivaltojen vaikeana taisteluaikana.

Rohkaiskaa siis itsenne! Palatkaa rukouskammioihinne. Tulkaa usein yhteen rukoillaksenne alas taivaallisia siunauksia tänä erittäin raskaana ja vaikeana aikana. Älkää antako rukouksen tulen sammua, tuntui miltä tahansa, vaan lyökää pimeyden vallat Pyhän Hengen vaikuttamalla rukouksella. Ja näin täytätte parhaiten sen tehtävän, minkä Herra on teille ja meille uskonut.

Teitä rakkaudessa ajatellen

Urho Muroma

JK.
Muistatte varmaan jatkuvasti esirukouksissanne Raamattuopistoa, Sisälähetysopistoa ja kenttätyötämme. Uusi tärkeä esirukousaihe on Raamattuopiston Ylioppilaskoti, joka on tänä syksynä perustettu,

JOULUSANOMA ilmestyy jälleen jouluksi kaunisasuisena ja rikassisältöisenä.
Lehteä saa tilata alla olevalla osoitteella. Asiamiehille annetaan alennusta.

UUTTA kirjallisuutta ilmestynyt:
Muroma: Herra tuntee omansa, hinta 150:-
Muroma: Israel historian polttopisteessä 150; -
Muroma: Miten voittaa sieluja Herralle 50:-
Sauer: Uskon kilparadalla 2350:- (Erään saksalaisen raamattukoulun johtajan kirjoittama ja käsittelee Hebr, 12 lukua. Mielestämme sopii hyvin esim. rukouspiireille).
Kaikkia saa tilata os.: Sisälähetyssäätiö, Helsinki, Mechelinink.23 Al