Suomen Raamattuopiston rahankeräyslupa

Voimassaolo 2021 alkaen toistaiseksi.

Rahankeräyksen järjestäjä/luvan saaja: Suomen Raamattuopiston Säätiö sr.
Rahankeräyslupa nro: RA/2020/1645, myöntämispäivä 18.12.2020.
Yhteystiedot: Helsingintie 10, 02700 Kauniainen (PL 15 02701 Kauniainen), info@sro.fi

Rahankeräysvarojen käyttötarkoitus:

Maksuttomien hengellisten tapahtumien, koulutusten ja nuorten leirien järjestämiseen. Hengellisten työntekijöiden, muusikoiden, puhujien ja esiintyjien palkkio-, palkka- ja matkakuluihin, kannatuskirjeiden lähettämiskuluihin. Tilavuokriin, tilaisuuksien radiointiin, striimaukseen, markkinointiin, Jumalanpalvelusten kuluihin. Lähetystyön kuluihin yhteistyöjärjestöjen kautta, raamattukoulutukseen, Raamatun tutkimuksen ja käännöstyön tukemiseen, Raamattujen ja hengellisten kirjojen hankintaan, varastointiin ja jakeluun liittyviin kustannuksiin Suomessa ja ulkomailla. Säätiön Raamatunmaa-näyttelyn ylläpitoon ja kehittämiseen. Kauniaisissa, Sotkamossa ja Oulussa sijaitsevien toimintakeskusten kiinteistöjen ylläpitokuluihin, peruskorjaukseen ja rakentamiseen sekä rakennuslainojen lyhentämiseen yleishyödyllisen toiminnan osalta. Yleishyödyllisen koulutuksen järjestämisestä aiheutuviin kuluihin: oppilasmatkoihin, opetusvälineisiin, soittimien hankintaan, yksittäisten oppilaiden opiskelun tukemiseen.

Myöntäjä: Poliisihallitus