Suomen Raamattuopiston Säätiön Verkkopalvelut

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Suomen Raamattuopiston Säätiö sr

Puhelin:             09 512 3910

Osoite:               Helsingintie 10, 02700 KAUNIAINEN

Sähköposti:      info@sro.fi

Y-tunnus:          0211078-0

 

Tietosuojavastaava, Kai Lappalainen

Sähköposti:      tietosuoja@sro.fi

2. Yleistä rekisteristä

Suomen Raamattuopiston Säätiö sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tällä tietosuojaselosteella kerromme asiakkaillemme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Suomen Raamattuopiston Säätiön verkkopalveluita.

3. Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Keräämämme tiedot voidaan jakaa:

1. Käyttäjän itsensä antamiin tietoihin (esimerkiksi Ystäväviestin tilauslomake tai kurssille ilmoittautuminen/hakeminen verkkosivuillamme)

2. Verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin tietoihin (sivujen toiminnan kannalta välttämättömät evästeet)

3. Analytiikan avulla johdettuihin tietoihin (analytiikan evästeet)

 

Kerättyjä tietoja ovat mm.

 

1. Käyttäjän itsensä antamia tai henkilön tunnistavia tietoja ovat
tunnistamistiedot:

 • sähköposti, syntymäaika
  yhteystiedot: osoite ja puhelinnumero
  maksutiedot, mukaan lukien laskutustiedot

2. ja 3. Verkkopalveluiden käytöstä ja analytiikasta johdetut tiedot:

 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdettuja tietoja ovat
  verkkopalvelujemme käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteet tunnistetiedot
  oman analytiikkatyökalumme evästeistä johtamat tiedot

 

Kerättyjen tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse. Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista vain Raamattuopiston kursseille ilmoittautumisen yhteydessä. Emme saa tai osta tietoja kolmansilta osapuolilta, emmekä myöskään luovuta tai myy tietoja kolmansille osapuolille.

Rekisteriä kerätään Suomen Raamattuopiston Säätiön oikeutetun edun perusteella (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 6:en 1. kohdan alakohdat a, c ja f).

4. Mihin minusta kerättyjä tietoja käytetään?

Käytämme tietoja:

 • asiakkuuden ylläpitämiseen
 • helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • kansanopiston kurssitoiminnan lakisääteisten tietojen keräämiseen ja arkistointiin
 • tapahtumiemme, koulutustoiminnan ja muun toimintamme markkinoinnin parantamiseen
 • asiakaspalvelun ja verkkopalvelujemme kehittämiseen
 • analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • väärinkäytösten estämiseen'

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Suomen Raamattuopiston Säätiön väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

5. Miten tietojani säilytetään?

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Suomen Raamattuopiston Säätiö säilyttää asiakastietoja EU:n alueella. Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

6. Kuka käsittelee tietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain tehtävään valtuutetuilla Suomen Raamattuopiston Säätiön omilla työntekijöillä ja verkkopalvelumme palvelintilan tarjoavan yrityksen työntekijällä. Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kullakin henkilökuntamme jäsenistä on pääsy asiakastietoihin vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiseksi välttämätöntä.

7. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kansanopistotoimintaa, kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Suomen Raamattuopiston Säätiön järjestelmistä (pois lukien kansanopistotoimintaa koskevat lakisääteiset velvoitteet opiskelijatietojen säilyttämisestä). Poisto on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastietoja.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaiset ja turvalliset verkkopalvelut asiakkaillemme.
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen verkkopalvelujemme tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

8. Luovutetaanko tietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi käyttäjän antamat maksutiedot maksuvälittäjälle (Paytrail Oy) käyttäjän tehdessä lahjoituksia tai maksaessa kansanopiston kurssimaksuja.

Jotkin verkkopalvelujemme toiminnon edellyttävät kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi verkkosivuillemme upotetut Youtube-videot. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, mikäli tämä on lain puitteissa sallittua.

Suomen Raamattuopiston Säätiö huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

9. Käytetäänkö verkkopalveluissamme evästeitä?

Suomen Raamattuopiston Säätiön verkkopalveluissa käytetään evästeitä (”cookies”). Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita verkkopalvelujemme toimintojen toteuttamiseen sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja suoratoistopalvelujemme mahdollistamiseen. Näihin toimintoihin evästeiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme omalla palvelimellamme olevaa työkalua. Työkalun (Matomo analytics) käyttämät tekniikat, kuten kuvapistetunnisteet ja evästeet, auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä toiminnot ja palvelut asiakkaitamme kiinnostavat. Käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka voidaan yhdistää asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Tunnisteiden voimassaoloaika on 30s-24kk.

10. Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaanamme sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista.
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme (tietosuoja@sro.fi). Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity. Pyynnön esittäjän on voitava todistaa henkilöllisyytensä.

Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

11. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Verkkopalvelujemme kehitystyön ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

12. Keneen voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä tietosuojavastaavaamme sähköpostilla: tietosuoja@sro.fi 

Muissa asioissa sinua palvelee asiakaspalvelumme: info@sro.fi

Hengellisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä julistustyöntekijöihimme. Yhteystiedot löydät tältä sivulta.