Kuinka tullaan uskoon?

Synti ja armo

Synti on Jumalan tahdon rikkomista ja sydämen luopumista Jumalasta. Siinä on aina itsekkyyttä, ylpeyttä ja epäuskoa. Siksi synti ruhjoo rikki suhteemme lähimmäisiin ja Jumalaan.

”Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” (1. Joh. 1:8-9)

”Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi.” (Room. 3:23-24)

Ota armo vastaan

Synti siis erottaa meidät Jumalasta. Siksi tärkein rukousaiheemme on tunnustaa syntimme ja pyytää niitä anteeksi. Sellaiseen rukoukseen Jumala on luvannut aina vastata myöntävästi.
”Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. (Snl. 28:13)

”Muuttakaa siis mielenne ja kääntykää. Silloin syntinne pyyhitään pois.” (Apt. 3:19 UT2020)

”Jumalan työtovereina me vetoamme teihin: ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi!” (2 Kor. 6:1)

”Joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu.” (Apt. 2:21)

”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut” (Apt. 16:31)

Jeesus sanoo: ” Seuraa sinä minua." (Joh. 21:22)

Jeesus sanoo: ”Lähtekää minun mukaani.” (Matt. 4:19)

”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla
teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on
Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei
kukaan voisi ylpeillä.”

Paavalin kirje efesolaisille 2:8–9

Miten se tapahtuu?

Voit rukoilla vaikka näin: ”Jumala, Taivaallinen Isämme. Olen tehnyt Sinua vastaan syntiä monella tapaa ajatuksin, sanoin ja teoin ja rikkonut pyhän tahtosi. Erityisesti tunnustan, että… (omin sanoin). Se painaa omaatuntoani. Sinä näet myös ne synnit, joista en itsekään tiedä. Kadun tätä kaikkea ja rukoilen: Ole minulle armollinen, anna syntini anteeksi rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.”

Synninpäästö

Kaikille anteeksi tahtoville sanoo Herra: ”Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.” (Jes. 1:18) Ole siis rohkealla mielellä: sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi Jeesuksen sovitustyön tähden!

Tämän synninpäästön saat uskoa omalle kohdallesi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä, aamen!

”Minä kirjoitan teille, lapseni: synnit on annettu teille anteeksi hänen nimensä tähden.” (1. Joh. 2:12)

Älä jää yksin

Joka päivä saamme tunnustaa Jumalalle ne synnit, joita olemme tehneet. Samalla kun pyydämme syntejä anteeksi, pyydämme myös voimaa elää oikein. Voimme myös tunnustaa syntimme papin tai muun sielunhoitajan läsnä ollessa. Hän julistaa meille synninpäästön. Mikäli mahdollista, meidän tulee pyytää anteeksi myös niiltä ihmisiltä, joita vastaan olemme rikkoneet. Se voi tuntua mahdottomalta, mutta Jumala antaa siihen voimaa.

Tärkeää on myös hakeutua toisten uskovien yhteyteen. Tule mukaan sellaiseen jumalanpalvelusyhteisöön, jossa pääset säännöllisesti ehtoolliselle ja jossa saat kuulla Raamatulle uskollista opetusta.