Miestyö

Kun tapaamme miehiä ohimennen kadulla ja kysymme kuulumisia, saamme siihen yleensä pintapuolisen vastauksen: ”No, mitäs tässä tai ihan hyvää!” Voimme vain aavistella, ovatko nämä oikeita vastauksia vai haluavatko miehet jättää kertomatta todellisen elämänsä tilanteen ja tuntoa painavat asiansa.

Moni kantaa sisimmässään raskaita taakkoja. Miesten tapahtumissa kysymme, mitä miehelle kuuluu miehenä tässä ajassa ja maailmassa? Kuinka hän jaksaa lukuisten haasteiden keskellä ja mikä on miehen suhde omaan itseensä, läheisiinsä ja Jumalaansa? Haluamme auttaa terveen miehisyyden löytymisessä sekä tukea avioliiton ja perhe-elämän keskellä. Lisäksi käsittelemme itsetuntoon ja identiteettiin liittyviä kysymyksiä.

Miesten tapahtumia voidaan toteuttaa seurakunnissa esimerkiksi saunailtoina, retkinä, liikunnallisina tapahtumina tai ohjelmallisina kohtaamisina ravintolassa.