Sielunhoidon opintopäivät: Isän ja äidin valo ja varjo ihmisen elämän matkalla

8.–10.3.2024

Marja-Kaarina Marttila, Saara Kinnunen, Anni-Maria Laato

Sielunhoitokeskusteluissa nousee usein sille isän tai äidin varjot ja toisaalta myös valoisat muistot vanhemmista. Vanhempien vaikutus ihmisen persoonaan alkaa jo ennen syntymää. Geenien lisäksi kodin sosiaalinen perintö vaikuttaa vahvasti siihen, millainen ihminen itse kukin meistä on. Lapsuuden ja nuoruuden tunneilmasto kotona, vanhempien välinen suhde, kodin mallit ja keskustelut tai puhumattomuus vaikuttavat jollakin tasolla aikuiselämässäkin. Kurssilla paneudutaan teemaan monesta näkökulmasta, joita sielunhoitaja voi käyttää omassa työssään apuna keskusteluissa.

Osallistuja tunnistaa vanhempien merkityksen ihmisen persoonan kehityksessä. Osallistuja tulee tietoisemmaksi sielunhoitokeskusteluissa vanhempien ja kodin merkityksestä yksilön elämässä.

Kouuttajina toimivat Saara Kinnunen, Anni-Maria Laato ja Marja-Kaarina Marttila.

Kurssilla opettavat mm.

henkilokuvahenkilokuva