Sisälle Sanaan - Paavalin kirjeet

1.–3.3.2024

Keijo Rainerma, Erkki Jokinen, Jussi Seppälä

Roomalaiskirje, 1.-2. Korinttilaiskirje, 1.-2. Tessalonikalaiskirje, Galatalaiskirje, Efesolaiskirje, Filippiläiskirje, Kolossalaiskirje, 1.-2. Timoteuskirje, Kirje Titukselle ja Kirje Filemonille.

Nykykeskustelussa Jeesus ja Paavali asetetaan toisinaan vastakkain. Tämä on kuitenkin turhaa: tunnemmehan Jeesuksen juuri apostolien todistuksen kautta. Perustiko Paavali kristinuskon? Miksi luemme Uudessa testamentissa niin paljon juuri Paavalin kirjeitä? Miten ymmärtäisimme Paavalin julistusta oikein?
Luther löysi kirkkaan evankeliumin ennen kaikkea Paavalin kirjeistä. Siten luterilaisuudessa Paavalin kirjeillä on ollut aina tärkeä sija. Viikonlopun aikana tutustumme Paavaliin ja selvitämme kuinka hän onnistui antamaan omaan aikaansa sidottuihin ongelmiin ajattomia vastauksia.

Viikonloppu kuuluu Sisälle Sanaan – Raamattu läpi vuodessa -sarjaan. Kukin yksittäinen viikonloppu on oma kokonaisuutensa, mutta eniten hyödyt osallistumalla kaikkiin viikonloppuihin. Katso tarkemmin raamattuopisto.fi/sisalle-sanaan/

Kurssilla opettavat:
Keijo Rainerma, rovasti
Erkki Jokinen, pastori, raamatunopettaja
Jussi Seppälä, pastori, opettaja

HINNAT

Kurssimaksu on 51 €.

Kurssimaksulla katetaan mm. opetuspalkkioita ja puhujien matkakorvauksia sekä muita järjestelykustannuksia. Opiskelija-alennus -10%.

TÄYSIHOITO henkilöltä koko viikonlopun ajalta majoituksesta riippuen:

Ystävien talossa (huoneissa wc ja suihku)
- kahden hengen huoneessa 126 €
- yhden hengen huoneessa 180 €

Ateriapaketti muualla majoittuville 40 € (ei sisällä aamiaisia eikä iltapaloja)

RUOKALIPPUJA myydään erikseen muualla majoittuville.

ILMOITTAUTUMINEN

Voit ilmoittautua sähköisesti yllä olevan linkin kautta 26.2.2024 mennessä. Tämän jälkeen otamme vastaan vain päiväkävijöiden ilmoittautumisia. Sähköinen ilmoittautuminen on helppoa ja voit tehdä sen, milloin vain. Myös sisäänkirjautuminen opistolle nopeutuu, sillä saat osallistumislomakkeesi esitäytettynä. Voit ilmoittautua myös puhelimitse vastaanottoon p. 09 5123 910 ma-pe klo 9–14.

Peruutusehdot

Kurssilla opettavat mm.

henkilokuvahenkilokuvahenkilokuva

Perjantai 1.3.

16.30Kurssille ilmoittautuminen ja päivällinen
17.15Tervetulosanat
17.30Johdatus Paavalin kirjeisiin
Paavalin nimissä on Uudessa testamentissa 13 kirjettä – hätäisimmät puhuvat hänestä jopa kristinuskon toisena perustajana. Apostoli Pietari totesi aikoinaan, että Paavalin kirjeissä oli yhtä ja toista vaikeatajuista. Keille kaikille ja mistä syistä Paavali kirjoitti kirjeitään? Entä mikä auttaisi kirjeiden parempaan ymmärtämiseen?
Keijo Rainerma
18.30Yksin uskostako? (Gal.)
Paavali sai useita kertoja vastaansa juutalaiskristittyjä, jotka eivät sulattaneet Paavalin negatiivisia näkökulmia Jumalan laista. Eikö Jeesuksen lunastuksen rinnalla kuitenkin ole syytä edelleen pitää kiinni Jumalan antamasta Mooseksen laista – ainakin 10:stä käskystä? Galatalaiskirjeessä Paavali jyrähti: "Kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia." Menikö Paavali vähän liian pitkälle? Eikö uskokin ole sitten ihmisen teko? Voiko ihminen itse vaikuttaa mitenkään pelastumiseensa?
Keijo Rainerma
20.00Iltahartaus ja majoittuvien iltapala

Lauantai 2.3.

8.00Aamiainen
8.45Aamuhartaus
9.00Jumalattoman vanhurskauttaminen (Room.)
Jumalan täydellinen rakkauden laki on itsessään hyvä ja pyhä. Eikö sen avulla jos millä synti saada voitettua? Paavali vastaa: "En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo." Miten tähän umpikujaan on tultu? Entä kuinka tällaisen pahan ja viheliäisen ihmisen on mahdollista tulla Jumalalle kelpaavaksi?
Keijo Rainerma
10.30Juutalaiset ja Jumalan valinta (Room.)
Paavali pettyi, kun enemmistö juutalaisista hylkäsi Jeesuksen Messiaanaan. Miten tämä oli mahdollista? Onko tulevaisuudessa odotettavissa jotakin muutosta? Miten vanhurskautta tulisi harjoittaa käytännössä?
Erkki Jokinen
12.00Lounas
13.15Loppu tulee (1.-2. Tess.)
Jeesus opetti, että hän tulee vielä kerran takaisin maanpäälle. Paavalin julistukseen sisältyi tämän totuuden esillä pitäminen. Meidän päivinämme Jeesuksen tulemiseen liittyy kuitenkin mitä ihmeellisempiä väitteitä ja levottomuutta aiheuttavia "paljastuksia". Mitä siis on tulossa ja mitä Paavali halusi siinä painottaa?
Jussi Seppälä
14.45Päiväjuoma
15.15Kristillinen etiikka ja seurakunnan järjestys (1. Kor.)
Korinttilaiskirjeissä Paavali käsittelee monia kristillisen etiikan teemoja kuten riitoja, perhe-elämää, haureutta ja avioliittoa sekä kysymystä epäjumalille uhratusta lihasta. Näyttää siis vahvasti siltä, että Kristuksen seuraajillakin oli monituisia ongelmia. Miten Paavali puuttui niihin? Entä miten seurakunta kokoontui ja mitä apostoli siitä neuvoi?
Jussi Seppälä
16.45Päivällinen
17.30Paavali, raha ja ristin teologia (2. Kor.)
Ristin teologialla tarkoitetaan sitä, kun Jumala salaa voimansa ja kätkee sen heikkouteen. Paavali oli itse saanut tästä aimo annoksen saapuessaan Eurooppaan: Filipissä hänet ruoskittiin ja heitettiin vankilaan, Tessalonikasta hän pakeni henkensä edestä ja Ateenassa hänelle vain naurettiin. Tästä huolimatta Korinttiin syntyi myöhemmin vireä seurakunta. Toisessa korinttilaiskirjeessään Paavali joutui julistamaan eräille kopeille vastustajilleen sitä totuutta, että sana rististä on Jumalan voima ja viisaus. Millaisesta voimasta on tarkemmin kyse ja mitä tämä tarkoittaa meidän kohdallamme?
Jussi Seppälä
19.00Iltahartaus
19.15Iltapala ja saunat

Sunnuntai 3.3.

8.00Aamiainen
9.00Kristus on maailmankaikkeuden Herra ja (Ef., Fil. ja Kol.)
Kristilliseen aikuisuuteen kuuluu mm. sen käsittäminen, että Jeesus on koko universumin Herra. Pääsy jumalalliseen täyteyteen tapahtuu Jeesukseen ruumiin kautta. Kristitty elää ja on jo nyt hänessä! Miten voisimme tämän käsittää? Ykseys Kristuksessa, iloitseminen hänessä ja kristillinen nöyryys - miten voisimme päästä tähän?
Keijo Rainerma
11.00Jumalanpalvelus
12.30Lounas
13.30Kristillinen seurakunta – mistä on kyse? (1.-2. Tim., Tit. ja Filem.)
Millaisia vertauskuvia Paavali käyttää kristillisestä seurakunnasta? Millainen sen pitäisi olla? Mitä ongelmia seurakunnissa esiintyi ja millaisia neuvoja Paavali antoi niiden ratkaisemiseksi? Entä mikä onkaan lyhykäinen Filemonin kirje?
Keijo Rainerma
15.00Kurssin päätös