Varhaisen kirkon aarteet

22.–24.3.2024

Kristillinen usko on peräisin Jeesukselta Kristukselta ja hänen apostoleiltaan ja kristillinen kirkko on sen vartija.

Nykymaailmassa yhä kirjavampia ja joskus keskenään ristiriitaisia oppeja, ajatuksia ja käytäntöjä nimitetään kristillisiksi. Mikä oli varhaisen ja jakaantumattoman kirkon usko? Tunnustammeko ja tunnemmeko sitä itse?

Jakamattoman kristinuskon ikuisten totuuksien äärellä olemme tällä viikonloppukurssilla, jolla kurkistamme varhaisen kirkon ekumeeniseen aarrearkkuun. Pohdimme muun muassa sitä, millainen käsitys jakamattoman kirkon aikana oli Jumalasta ja Raamatusta, mitä opetettiin moraalikysymyksistä, sakramenteista ja kirkosta. Entä miksi uskontunnustuksissa tunnustaudutaan Pyhään Kolminaisuuteen. Käsittelemme myös varhaisen kirkon erilaisia ajatuksia näkyvien ja näkymättömien asioiden luomisesta.

Tule mukaan tutustumaan jakamattoman kirkon aarreaittaan ja ammentamaan siitä hengellistä rakentumista hämmästyttävän moniin kysymyksiin moninaisena ja sekaoppisena aikanamme. Entä miten luterilainen perinne ankkuroituu tähän varhaisen kirkon jatkumoon?

Perjantai 22.3.

16.30Kurssille ilmoittautuminen ja päivällinen
17.15Tervetulosanat
17.30Mitä oli jakamattoman kirkon klassinen kristinusko?
Kristinuskon peruslähtökohtana on ajatus jo apostoleilta ja Kristukselta periytyvästä ikiaikaisesta totuudesta. Nykyisessä keskustelussa puhutaan joskus ”klassisesta kristinuskosta” usein hyvin modernien kristinuskoksi kutsuttujen tulkintojen vastaparina. Mitä on tuo klassinen kristinusko? Mitkä ovat sen keskeiset piirteet?
Lauri Vartiainen
18.30Jumala, kolminaisuus ja uskontunnustukset
Nousemme yhä tunnustamaan uskoa yhteen kolmiyhteiseen Jumalaan, mutta mikä on Jumala? Onko hän persoona vai persoonaton voima? Mitä Jumalasta ajattelivat varhaiset kristityt keskustellessaan filosofien ja juutalaisten kanssa? Ja jos Jumala on yksi, miten Hän voisi olla kolme? Onko kolminaisuusoppi tarpeettoman vaikeaa kreikkalaista filosofiaa ja 300-luvun kirkolliskokousten keksintöä vai alkuperäinen ja apostolinen usko? Miksi juuri kolminaisuusoppi on niin keskeinen, että tunnustaudumme juuri siihen?
Lauri Vartiainen
20.00Iltahartaus

Lauantai 23.3.

8.00Aamiainen
8.45Aamun sana
9.00Luomistyö ja oppi enkeleistä
Miten luominen tapahtui? Millaisia erilaisia käsityksiä luomisesta ensimmäisten vuosisatojen kirkkoon mahtui? Onko materia ikuista ja Jumala sen järjestäjä vai onko kaikki luotu tyhjästä? Tapahtuiko luominen kerralla, seitsemässä päivässä vai jatkuuko se edelleen? Miten Raamatun ilmoitusta ja luonnonfilosofiaa sovitettiin yhteen? Entä mitä varhainen kirkko opetti näkymättömästä todellisuudesta: enkeleistä ja hengistä?
Jussi Seppälä
10.30Perinteinen raamattukäsitys
Jumala ilmoittaa itsensä sanassaan ja tuota Jumalan puhetta on maan päällä Raamattu. Mitä varhainen kirkko ajatteli Raamatusta ja sen kirjojen rajauksesta? Oliko kaikki ”vain tulkintaa” niin kuin nykyään on muodikasta sanoa? Entä oliko kirkolla periaatteita, joiden mukaan Raamattua tuli lukea? Millaisia olisivat nuo periaatteet tänä päivänä?
Jussi Seppälä
12.00Lounas
13.15Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta — vai onko?
”Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta”, jyrisi Tertullianus. Varhaisten vuosisatojen kirkko ei ollut Hengen johtama luova kaaos eikä väestörekisteriä ylläpitävä valtion instituutio. Mikä sitten on kirkko? Entä seurakunta? Ketkä siihen kuuluvat ja ketkä siitä suljettiin ulkopuolelle?
Jussi Seppälä
14.45Päiväjuoma
15.15Kirkkoisät ja -äidit — kasvattajat, opettajat ja esikuvat
Varhaisessa kristillisessä kirkossa oli hurskaita ja oppineita miehiä ja naisia, jotka kirjoittivat kristinuskosta aikalaisilleen, pohtivat monia uskomme kannalta keskeisiä kysymyksiä ja puolustivat kristinuskoa. Kutsumme heitä kirkkoisiksi ja -äideiksi. Millainen oli heidän myöhäisantiikin maailmansa? Mitä voimme ammentaa heidän opetuksestaan?
Jussi Seppälä
16.45Päivällinen
17.30Harhaopit, mitä ne ovat?
Jo apostolien kirjoituksista näemme, että oikeaa kristillistä oppia olivat alituisesti uhkaamassa erilaiset harhaopettajat. Mitkä ovat klassisen ajan harhaopit, jotka koko kirkko kumosi? Miten ne ilmenevät tänä päivänä? Ovatko ne kiemurrelleet kirkkoonkin?
Lauri Vartiainen
19.00Iltahartaus
19.15Iltapala ja saunat

Sunnuntai 24.3.

8.00Aamiainen
9.00Jumalanpalveluksen juuret, sakramentit ja kirkon virka
Jumala välittää meille armoaan monin tavoin. Mitä varhaisimmat kristityt ajattelivat erilaisista pyhistä toimituksista ja kirkon virasta? Missä ovat kristillisen jumalanpalveluksen juuret?
Jussi Seppälä
11.00Pyhä messu
Palmusunnuntain jumalanpalvelus
Jussi Seppälä, Pekka Huhtinen
12.30Lounas
13.30Kristillinen moraali — antiikkistako?
Jopa pakanat tunsivat kristityt korkeasta moraalistaan antiikin aikana ja seurakuntakuri saattoi olla hyvinkin ankaraa. Mitä kristityt sitten opettivat? Miten tuo opetus näkyy meidän elämässämme? Elämmekö varhaisten kristittyjen moraaliopetuksen mukaan?
Raimo Mäkelä
15.00Kurssin päätös