pos-sro2-top4
pos-sro2-top5


Kansainvälisten yhteyksien lisääntyminen ja maahanmuutto tuovat uusia haasteita ja mahdollisuuksia myös kristillisille kirkoille ja järjestöille. Maahanmuuttajat ovat sekä uudenlaisten seurakuntien siemen että kotiovelle tuleva lähetyskenttä. Samalla Suomesta tulee yhä enemmän myös lähetystyön kohde.

Nettiteknologian (mm. sosiaalisen median) kehitys ja laajentuva käyttö avaavat monia uusia mahdollisuuksia mm. ihmisten ja verkostojen kohtaamiseen, yhteydenpitoon, koulutukseen ja markkinointiin.

Yhteiskunnan sirpaloituminen, perherakenteiden muutokset ja taloudellinen eriarvoistuminen lisäävät turvattomuutta ja sosiaalisia ongelmia, mikä puolestaan lisää sielunhoidon, vertaistuen ja turvallisen yhteisön tarvetta.

Suomessa jatkuu sama kehitys kuin kaikkialla muuallakin Euroopassa siinä, että yhä suurempi osa ihmisistä etääntyy kristinuskosta ja kirkosta. Se ei kuitenkaan välttämättä merkitse, että kiinnostus uskontoja ja kristillistä uskoa kohtaan vähenisi.

Kun keskustelu arvoista yhteiskunnallisten päätösten perusteena lisääntyy, se avaa mahdollisuuksia nostaa myös kristillisestä uskosta nousevia näkökohtia yleiseen keskusteluun.

Kirkon taloudelliset resurssit heikkenevät ja kirkon perinteisiä rakenteita koetellaan. Seurakunnat joutuvat keskittymään yhä enemmän vain kirkollisiin toimituksiin, jolloin muu toiminta, kuten evankelioiminen, raamatunopetus ja hengellisen yhteyden rakentaminen heikkenee samaan aikaan, kun juuri niiden tarve kasvaa. Tämä luo herätysliikejärjestöille uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Herätysliikkeistä tulee entistä useammalle varsinainen hengellinen koti, jonka rakentamisessa maallikoiden, pienpiirien ja uusien medioiden ja yhteisöjen merkitys korostuu.

pos-sro2-right
  •  
  • Tykkää meistä Facebookissa!