Vapaaehtoisten koulutusta ja välittämistä hoivakoteihin

Edellisessä Lohtua läsnäolosta -hankkeessa (2018-2020) kehitettiin toimintamalli, jossa rekrytoitiin, koulutettiin ja välitettiin saattohoidon vapaaehtoisia yksinäisten vanhusten viimeisten elinpäivien tueksi. Hankkeessa koulutettiin 131 vapaaehtoista toimimaan 14 hoivakodissa. Nämä pilottikohteiksi valitut hoivakodit sijaitsivat pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Uudellamaalla. Hanke tuki hoivakoteja saattohoidon vapaaehtoistoiminnan käynnistämisessä, toimintatapojen ja hyvän saattohoidon kehittämisessä.

Hoivakotien kokemuksia

Hankkeen kokemukset osoittivat, että toimintamallin kehittämistä ja levittämistä kannattaa jatkaa. Toimintamalli toimii ohjeistuksena, kun koulutettuja saattohoidon vapaaehtoisia halutaan hyödyntää hoivakodeissa vanhuksen elämän loppuvaiheen tukena. Hoivakotien henkilökunnalle tehdyn kyselytutkimuksen mukaan vapaaehtoisten käynnit on koettu hyödyllisiksi ja heitä toivotaan lisää. Vapaaehtoiset voivat kiireettömällä läsnäolollaan keventää henkilökunnan työtaakkaa.

Huomiota pitää kiinnittää toiminnan jatkuvuuden ja tiedonkulun kehittämiseen, yhteistyön lisäämiseen hoivakodin ja vapaaehtoisten välillä, vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtimiseen ja tietoisuuden lisäämiseen saattohoidon vapaaehtoistoiminnasta.

Vapaaehtoisten kokemuksia

Saattohoidon vapaaehtoisena toimivien omat kokemukset toiminnan merkityksellisyydestä ovat toinen tärkeä näkökulma. Vapaaehtoisena toimiminen antaa sisältöä ja merkitystä omaan elämään. Saattohoidon vapaaehtoistoiminta tarjoaa mahdollisuuden aidosti merkitykselliseen ja tärkeään toimintaan.

Lämmin kiitos kaikille saattohoidon vapaaehtoisille, yhteistyöhoivakodeille ja muille yhteistyötahoille!

Kehittäminen jatkuu

Koronaepidemian hellittäessä jo aiemmin koulutetut vapaaehtoiset voivat jälleen palata osaksi hoivakotien yhteisöä ja tiimejä. Kesällä 2021 käynnistyneessä uudessa Lohtua läsnäolosta -hankkeessa (2021-2024) jatketaan vapaaehtoisten kouluttamista ja hyväksi todettujen toimintakäytäntöjen kehittämistä hoivakodeissa. Hankkeen tärkeänä tehtävänä on virittää myös laajempaa keskustelua ja tiedon levittämistä saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kokemuksista ja hyödyistä.

Käynnistyvistä koulutuksista voi tiedustella Kristiinalta ja Ritvalta. Niistä tiedotetaan myös hankkeen Facebook-sivuilla @LohtuaLasnaolosta. Toiminnasta kiinnostuneet voivat olla suoraan myös itse yhteydessä Kristiinaan ja Ritvaan. Mukaan etsitään myös ruotsinkielisiä hoivakoteja ja vapaaehtoisia.

Yhteystiedot

Lohtua Lasnaolosta

Projektipäällikkö, terveystieteiden tohtori
Kristina Niemelä

040 451 678

Vahnustyön asiantuntija, geronomi
Ritva Pihlaja

050 437 0892